Zlínský daňový expert Tomáš Goláň proslul svým bojem proti nezákonným postupům finanční správy. V posledních letech však také stále častěji komentuje společenské a politické dění, a proto byl Deníkem Referendum vyhlášen za jednu z osobností roku 2017. V prvním kole doplňovacích voleb se jako nezávislý kandidát umístil na senzačním druhém místě. Nyní věří, že dovede zvítězit v tom druhém 25. a 26. května. Ukázalo se, že osobnost, charisma a skutečné zásluhy kandidáta hrají mnohem větší roli než stranická příslušnost a současné politické funkce.

Tomáš Goláň pochází ze Vsetína z rodiny učitelů. Je mu 49 let, je ženatý a má tři syny. Ve svých čtyřiadvaceti letech se stal jedním z nejmladších daňových poradců v republice a velmi záhy se zařadil k nejvýraznějším daňovým osobnostem. Specializuje se na složité případy, správní a soudní spory. Ve volném čase se jako fotbalový trenér věnuje dětem a díky svým synům, ale též profesi rodičů se intenzivně zajímá o stav českého školství.

Gratulujeme k výsledku prvního kola senátních voleb. Spousta lidí je jím překvapena. Čekal jste jej?


Doufal jsem v něj. Snažil jsem se lidem představit, říct jim, kdo jsem a proč má smysl mě volit. Ukázalo se, že i normální chlap může uspět proti klasickým politickým stranám a jejich aparátu. Stačí jen sebrat odvahu a jít do toho. Teď to vidí i ostatní a věřím, že brzy se objeví další nezávislí kandidáti, se kterými znovu společně dodáme Senátu na významu. Lidé chtějí změnu a to je dobře. Kvůli senátorům z politických stran, které zasedají v Poslanecké sněmovně, ztrácí Senát na významu a hraje jen druhé housle. Senát však nemá pouze kopírovat mocenské souboje stran ve Sněmovně. Je potřeba, aby v jeho smysl lidé opět začali věřit. A toho nejlépe docílí pracovité osobnosti, které budou lidem skutečně pomáhat s jejich problémy.

Co říkáte na volební účast?

Doufal jsem ve vyšší účast, to přiznávám. Senát je důležitý ústavní orgán a lidé by měli stát o to, aby si zvolili silného senátora, který se nenechá jen tak něčím ošálit a bude hájit jejich zájmy. Ale jak se mi v osobních zprávách svěřili mnozí lidé, k prvnímu kolu voleb nešli. Nevěřili totiž, že nezávislý kandidát má šanci uspět proti kandidátům stran, které to tu ovládají. Ve druhém kole už volit půjdou.

Jak tedy vidíte situaci před druhým kolem?

Určitě velice nadějně. Přímo ve Zlíně jsem ze všech kandidátů skončil na prvním místě a i v celé řadě dalších měst a obcí jsem se v prvním kole umístil velice dobře. Rozdíl mezi volebními výsledky na prvních dvou místech není tak závratný, jak se po sečtení prvních procent mohlo zdát. A já jdu do druhého kola s podporou Pirátů a názorově souzním také s voliči jiných liberálnějších a pravicovějších stran. Navíc si myslím, že takovéto škatulkování je již přežité a osobně na sobě pozoruji také některé názory, které mají spíše zastánci levicové části spektra. Lidé chtějí v Senátu skutečné osobnosti. Je to šance na změnu, šance rozhýbat Senát.

Můžete o svých názorech uvést něco víc?


Určitě jsem pro co největší transparentnost a srozumitelnost politiky. Nic netutlat a potajmu nedohadovat. Také nejsem příznivcem přehnané regulace čehokoliv, centrálně řízené hospodářství jsme tu už jednou měli a vzpamatováváme se z něj dodnes. Ale zároveň jsem pro mnohem větší míru podpory a reformu ke zkvalitnění školství, které bude nadále a za rovných podmínek dostupné pro všechny. Za současného umožnění větší individualizace a nových metod ve výuce, které stát již nebude přehnaně omezovat. To je investice do budoucnosti, která se státu vyplatí, a není škoda ani jedné koruny na jeho podporu. Stát by tu dále měl být od toho, aby garantoval určitou kvalitu života svých občanů a umožňoval jim rovné příležitosti, to s tím také souvisí.

Proč jste si pro první kolo zvolil heslo „senátor, který pomáhá“?

Při své praxi daňového poradce jsem mnohým lidem, kteří se dostali do úzkých kvůli finančním úřadům, bezplatně pomáhal. V tom hodlám pokračovat i nadále, vždy jsem to považoval za svoji povinnost. Všichni bychom měli cítit nějakou společenskou odpovědnost a hájit ostatní před nepravostmi a šikanou. Ať už ze strany jiných lidí, nebo státu. Ve Lhotě u Vsetína jsem pak býval nezávislým zastupitelem a řešil problémy místní samosprávy. Takže ani lokální politikou nejsem nepolíben a tyto zkušenosti mohu jako senátor zužitkovat.

A budete s tímto heslem pokračovat i v kole druhém?

Heslo nyní trochu upravíme. Uvědomili jsme si totiž, že plně nevystihuje osobnost senátora, kterým hodlám být. Nové heslo tedy bude znít „Silný senátor, který pomáhá“. Je totiž potřeba dát jasně najevo, že se nenechám jen tak někým ovlivňovat a nebudu hájit zájmy nikoho jiného než voličů. Pro ně tu jsem. Ne pro obhajobu zájmů stran, lobbistů a ani žádných lokálních politiků. Chci aktivně a v zájmu lidí pracovat na řešení celostátních i místních problémů. Například problematiky hazardu. Počet herních automatů ve Zlíně je v celé republice v přepočtu na počet obyvatel hned po Karlových Varech nejvyšší. A vedení města se s tím zatím nezvládlo vypořádat. Přitom je studiemi prokázáno, že míra hazardu ve městě přímo souvisí se zločinností. Řešit je potřeba také předraženou vodu a nevýhodné smlouvy s Veolií. A spoustu dalšího! Naštěstí mám síly a energie na rozdávání. (smích)

Co konkrétně vás vedlo k rozhodnutí kandidovat?


Senát si zaslouží pozvednout a potřebuje novou krev. Někoho, kdo bude nezávislý, bude mít vlastní názory a přitom dokáže ostatní senátory strhnout pro dobrou věc. Například změnit zákony, které nefungují. Takto jsem o tom začal přemýšlet. K mému rozhodnutí přispěla výrazně i manželka. Přesvědčila mě, že pokud to vyjde, mohu získat podporu dalších senátorů a můj hlas bude mít daleko větší váhu v boji proti nepravostem.

 V Senátu navíc není nikdo, kdo by pořádně rozuměl daním. Přitom pro lidi je ten systém často nesrozumitelný a neustále se mění. Je potřeba odborného a důkladného dozoru nad tím, co se přijímá, a nadto navrhovat prospěšné změny k usnadnění, zpřehlednění a větší férovosti daní.

Jak hodláte k práci senátora přistupovat?


Budu se samozřejmě pravidelně účastnit všech zasedání a jednání výborů. Ale také chci aktivně působit v regionu, a to prostřednictvím senátorské kanceláře, kam za mnou mohou lidé chodit se svými problémy. Čtyři dny v týdnu tam najdou mě nebo mého asistenta. Dále mám v plánu poskytovat bezplatné právní poradenství a pomáhat lidem orientovat se ve sporech s úřady, nejen s těmi finančními. Právě na tohle hodlám využít takzvané „expertovné“, na něž mají všichni senátoři nárok. Nejsou to malé peníze. A já chci, aby z nich lidé měli přímý užitek.

Zmínil jste již problematiku zlínského vodárenství. To jste si zvolil za jedno z hlavních témat. Proč?


K problematice zlínské vodohospodářské společnosti VaK jsem se dostal vlastně náhodou. Za mnoho milionů se u nás v Malenovicích postavila zbrusu nová silnice, Moravská vodárenská ale tehdy nevyužila příležitost a staré trubky zůstaly na svém místě. Po dvou letech už je cesta na pěti místech přesekaná a jsou na ní velké díry zasypané jen kamením. To byl motiv, který mě přiměl zajímat se o provozní model ve zlínském vodárenství. A zjistil jsem velice zajímavé věci.

Jaké? A jak s tím jako senátor naložíte?


Valná hromada, která schválila prodej části podniku společnosti Veolia, byla soudem prohlášena za neplatnou. Přesto město situaci neřeší, i když je hlavním akcionářem VaKu. Nezasáhlo ani aktivně do soudních sporů. Další soud řeší platnost samotné provozní smlouvy. Společnost VaK, která by měla usilovat o zachování svého majetku, však poslala vyjádření k okresnímu soudu, že považuje smlouvu s Veolií za platnou. Přitom má majetek za tři miliardy a dostává za jeho pronájem jen 120 milionů ročně. Z toho nestačí ani platit opravy, natož investovat do obnovy a rozvoje sítě. Jeden vlastní trubky a musí se o ně starat, druhý na provozu vydělává. To je zvrácené. A současné vedení města se k řešení opět příliš nemá. Voda je základ života. A jako senátor bych chtěl prosadit, že ji nelze privatizovat. Musí se přijmout zákony, které zakáží privatizaci strategických zdrojů, na nichž jsou lidé životně závislí. V Senátu chci pro tuto myšlenku najít dostatečnou oporu.

www.tomasgolan.cz

ZADAVATEL: SENÁTOR 21, ZPRACOVATEL: SENÁTOR 21