Klimatologové mluví o hrozícím suchu v Evropě už dlouho, v Česku jsme ho ale začali brát vážně až v posledních pěti letech. V červenci 2013 dostala zdejší krajina první ránu, zažili jsme nejsušší týden za dlouhých 60 let. Rok 2014 sice přinesl díky červencovým srážkám zlepšení, ale jen krátkodobé. Rok 2015 byl totiž vůbec nejsušší v historii Česka od počátku podrobných měření. Lidé se těšili z teplého slunného léta netušíc katastrofu. Zdejší lesy a pole se ale z katastrofy nevzpamatovaly dodnes.

O rok později se začalo poprvé mluvit o tom, že v Česku výrazně ubývá zásob podzemních vod. A loni už byla suchem ohrožena polovina naší země a úbytky podzemní vody se dotkly prakticky všech krajů.  Letos máme v dubnu a květnu teploty jako ve vrcholném létě a množství srážek opět atakuje padesátiletá minima.

Klimatické změny sice příliš ovlivnit nemůžeme, ale zato se můžeme poučit od našich předků, kteří dobře věděli, jak udržet vodu v krajině. Můžeme pečovat o studánky a lesní prameny, v národním registru studánek jich je evidováno přes deset tisíc a zdaleka tam nejsou všechny. Můžeme obnovovat mokřady a drobné vodní plochy, které v lesích vždycky byly, budovat nové vodní nádrže, hráze a splávky, které zpomalí tok vody. Nejde jen o nádrže, které zaplaví celá údolí a vyženou lidi z jejich domovů, začít se dá i na malých potocích uprostřed lesů.

Lesy ČR s.p., největší správce lesů v zemi, na tato opatření letos vynaloží částku ve výši 300 milionů korun. Přidávají se i další velcí vlastníci lesů, například Vojenské lesy a statky s.p. plánují výdaje v objemu 110 milionů korun.

Situací se nicméně budou muset zabývat také kraje a vláda. Řada menších vlastníků včetně obcí totiž na podobná opatření zřejmě nebude mít dostatečné prostředky. Nejde totiž zdaleka jen o těžbu dřeva. Kondice lesů jde ruku v ruce s kvalitou pitné vody pro nás všechny. V podzemních zdrojů vody, často skrytých pod lesními pozemky, totiž pije 95 % domácností v České republice.

Zapojit se do ochrany či výsadby nových může každý. Přijďte na některé setkání se správci lesů nebo si přečtete víc na www.vzajmulesa.cz.