Deník
VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Obnova majetku je trvale v centru našeho zájmu

11.4.2017
SDÍLEJ:

Foto: SVS

logoSeveročeská vodárenská společnost a. s. (dále SVS) je na území Ústeckého a podstatné části Libereckého kraje, kde žije přes 1,1 milionu obyvatel, vlastníkem vodovodů, kanalizací a dalších zařízení vodohospodářské infrastruktury. Veškeré její akcie jsou v držení celkem 458 severočeských měst a obcí. Co do rozsahu sítí jde o největší vlastnickou vodárenskou společnost v České republice. Ke konci roku 2016 v regionu působnosti SVS byla délka vodovodní sítě na 8 958 km (bez přípojek), počet vodojemů 988 a úpraven vod 59. Kanalizační síť se prodloužila na 3 956 km (bez přípojek), počet čistíren odpadních vod je 189.

Rekordní podíl na obnovu majetku


Obnova majetku je pro nás trvale v centru zájmu. V roce 2017 budeme investovat do majetku 1,31 miliardy korun. Jde o vlastní prostředky SVS z ceny vody. Dělí se v poměru 86 % (1,123 miliardy korun) na obnovu vodohospodářského majetku a 14 % (187 milionů korun) na strategické investice, vyvolané legislativou. Podíl určený k obnově majetku je letos rekordní – např. před deseti lety, kdy jsme byli legislativou tlačeni do masivních strategických investic v oblasti čištění odpadních vod, jsme na obnovu majetku mohli dát pouze 53 %. Finanční zdroje z ceny vody, jež máme k dispozici, však nepokrývají skutečnou potřebu obnovy podle fyzického stavu infrastruktury. Celých 25 % ceny vody si nejdříve odčerpá stát, a to formou DPH a řadou dalších poplatků - za surovou povrchovou a podzemní vodu, za vypouštění vyčištěných vod z čistíren zpět do řek aj. Dalších 40 % jsou náklady na provoz včetně oprav prováděných provozovatelem vodovodů a kanalizací. Na SVS jako vlastníka zůstane 35% podíl, který plně využívá na reinvestice do obnovy a přiměřeného rozvoje majetku.

Efektivní využití finančních zdrojů z ceny vody


Je jasné, že inkasované prostředky z ceny vody musíme směrovat do obnovy majetku co nejefektivněji. Provádíme k tomu analýzu, hodnocení a bodování stavu majetku, aby prioritu měl majetek nejstarší a v nejhorším stavu. Vždy se snažíme naše stavby koordinovat s vlastníky ostatních sítí vedených v komunikacích a s vlastníkem komunikace. Velmi důležitým aspektem koordinace našich staveb je součinnost s našimi akcionáři, tj. s městy a obcemi, které v místě rekonstrukce našich sítí následně provádějí své investiční akce, ať už to jsou obnovy povrchů komunikací v celé šíři či náročnější revitalizace lokality. Důsledkem je nejen zkrácení doby, která obyvatelům přináší komplikace v dopravě, stavební hluk a prašnost, ale i finanční úspora v důsledku rozdělení nákladů mezi zúčastněné investory.


Investice do vodárenské infrastruktury v regionu SVS v roce 2017


Investice do majetku v rámci investičního plánu SVS pro rok 2017 jsou po okresech v rámci Ústeckého a Libereckého kraje stanoveny v uvedených objemech:


investice pro okres celkem (obnova a strategické)
Chomutov        20 staveb ......... 107 mil. Kč
Děčín                 19 staveb ......... 152 mil. Kč
Louny                29 staveb ........ 108 mil. Kč
Litoměřice         24 staveb ......... 86 mil. Kč
Most                  25 staveb ........128 mil. Kč
Teplice               29 staveb ........127 mil. Kč
Ústí n. Labem   21 staveb .........132 mil. Kč
Česká Lípa        18 staveb .........108 mil. Kč
Jablonec n. N.  14 staveb ......... 57 mil. Kč
Liberec              19 staveb ........ 114 mil. Kč


K finančním objemům uvedeným pro jednotlivé okresy je nutno připočíst další prostředky v celkové výši 95 mil. Kč, určené na více než 200 drobných stavebně-strojních rekonstrukcí mimo rámec jmenovitých staveb zařazených do investičního plánu (např. doplnění zabezpečovacích systémů objektů, rekonstrukce elektroinstalace, výměna dílčích částí technologií typu čerpadla aj.), a prostředky určené na inženýrsko-projektovou činnost související s přípravou a realizací všech staveb plánu 2017.


Některé stavby zahájené loni pokračují letos. Jde o tyto stavby, vč. termínu dokončení:
Okres Litoměřice: Roudnice n. L. Nerudova ul. – rek. kanalizace (V/2017), Ploskovice – intenzifikace ČOV (VIII/2017),
Okres Most: Most, nám. Svobody – rek. kanalizace a vodovodu (V/2017),
Okres Teplice: Modlany – nový vodojem Srbice a zásobní řad (VI/2017),
Okres Ústí n. Labem: Tisá – intenzifikace ČOV (IV/2017).

Nyní jsou v realizaci v okresech Ústeckého a Libereckého kraje tyto jmenovité stavby z investičního plánu 2017, s termínem dokončení:
Okres Děčín: Děčín ul. Čs. legií, rek. kanalizace a vodovodu (VI/2017), Varnsdorf Seifertova ul. – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2017), Děčín Riegrova ul. – rek. kanalizace a vodovodu (XI/2017),
Okres Chomutov: Údlice Jiráskova ul.- rek. kanalizace a vodovodu (VII/2017), Klášterec n. Ohří Lestkov – náhrada zdroje (VIII/2017), Chomutov Škroupova ul. za FÚ – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2017), Údlice – Přečaply – rek. přivaděče (IX/2017),
Okres Louny: Postoloprty Husova ulice a Mírové náměstí – rek. kanalizace (VI/2017), Libčeves ul. U Okálů – rek. kanalizace (VI/2017), Louny ul. SNP u otočky – rek. kanalizace a vodovodu (VIII/2017), Žatec ul. Nákladní a Karla IV. – rek. vodovodu a kanalizace (VI/2017), Podbořany Nákladní ul. – rek. kanalizace a vodovodu (VI/2017),
Okres Litoměřice: Litoměřice Sovova ul. – rek. kanalizace a vodovodu (V/2017), Chotěšov ul. Nádražní a Na Návsi – rek. vodovodu (VI/2017), Bohušovice n. Ohří ČOV – plocha pro separaci odpadů z čištění kanalizace (VI/2017), Úštěk Držovice – rek. vodovodu (VII/2017), Litoměřice Palachova ul. – rek. kanalizace (VIII/2017),
Okres Most: Obrnice Mírová ul. – rek. kanalizace a vodovodu (V/2017), Most ul. W. A. Mozarta – rek. kanalizace (VII/2017), Litvínov ul. Skalní a Janáčkova – rek. vodovodu a kanalizace (VII/2017), Litvínov ul. Na Kopci, Hamerská a Chemiků – rek. kanalizace (VII/2017), Litvínov Janov – rek. kanal. výtlaku z ČSOV (VIII/2017),
Okres Teplice: Duchcov Malinovského ul. – rek. kanalizace (V/2017), Duchcov ul. Husova a Masarykova a nám. Republiky – rek. vodovodu (V/2017), Teplice Tyršova ul. – rek. kanalizace a vodovodu (V/2017), Krupka-Vrchoslav – odstranění kanal. výústi (VI/2017), Dubí ul. Dubská, Lesní, K. H. Máchy a Nerudův sad – rek. vodovodu (VII/2017), Teplice ul. Josefa Suka a Křičkova – rek. kanalizace a vodovodu (VII/2017), Teplice ul. Emilie Dvořákové a Trnovanská – rek. vodovodu (VII/2017), Osek – rek. vodojemu Výsluní (IX/2017), Teplice Zámecké náměstí a ul. U Zámku – rek. kanalizace (IX/2017),
Okres Ústí n. Labem: Ústí n. L. Neštěmice - doplnění instrumentace ČOV (VII/2017), Ústí n. Labem ul. Na Kohoutě – rek. vodovodu (VIII/2017), Ústí n. Labem ul. Dětská, Myslivečkova a Na Stráni – rek. vodovodu (VIII/2017), Petrovice – rek. vodovodu (X/2017), Ústí n. Labem Keplerova ul. – rek. vodovodu (XII/2017).


Kromě výše uvedeného uvádíme výčet staveb, zatím bez uvedení termínu realizace, kdy jsou již uzavřeny smlouvy o dílo, připravuje se předání staveniště a upřesňuje harmonogram prací:
Okres Děčín: Varnsdorf ul. Krymská a Bratislavská – rek. kanalizace a vodovodu, Varnsdorf Moravská ul. – rek. vodovodu, Varnsdorf Kovářská ul. – rek. kanalizace, Šluknov Přemyslova ul. – rek. kanalizace a vodovodu,
Okres Chomutov: Výsluní č. p. 80-180 – rek. vodovodu, Jirkov ul. B. Němcové – rek. vodovodu, Chomutov ul. V Alejích – rek. kanalizace a vodovodu, Chomutov ul. Kochova, Haškova, Bělohorská – rek. kanalizace a vodovodu, Chomutov ul. Meisnerova a Vršovců – rek. kanalizace a vodovodu, Blatno Květnov – rek. svodného řadu, Jirkov Červený Hrádek – rek. vodovodu, Chomutov Bezručova ul. – rek. kanalizace a vodovodu,
Okres Louny: Žatec Bezděkov ul. Ke Hřišti – rek. vodovodu, Žatec Velichov – rek. vodovodu, Žatec ul. Studentská a Volyňských Čechů – rek. kanalizace a vodovodu, Tuchořice – přepojení vodovodu na ÚV Holedeč, Cítoliby ul. B. Němcové – rek. kanalizace a vodovodu, Žatec – rek. vodojemu STP východní část, Žatec Nezvalova ul. – rek. vodovodu, Lubenec – rek. vodojemu Záhoří, Raná u kostela – rek. vodovodu,
Okres Litoměřice: Ploskovice – intenzifikace ČOV, Lovečkovice Mukařov – rek. vodovodu, Litoměřice ul. Dalimilova a Kozinova – rek.kanalizace a vodovodu, Žalhostice – rek. vodovodu,
Okres Most: Želenice ul. K Liběšicím – rek. vodovodu, Most Kopisty – rek. vodovodu, Litvínov Tylova ul. – rek. vodovodu a kanalizace, Nová Ves v Horách Mikulovice – rek. vodovodu, Litvínov ul. Ke Střelnici a Gorkého – rek. kanalizace a vodovodu, Braňany ul. Bílinská a P. Bezruče – rek. vodovodu,
Okres Teplice: Teplice Opavská ul. – rek. vodovodu, Zabrušany Želénky ul. U Hřbitova – rek. vodovodu, Osek Rooseveltova ul. – rek. vodovodu, Krupka ul. K Plovárně – rek. kanalizace a vodovodu, Teplice ul. Nákladní u Sparu – rek. vodovodu a zruš. kanalizace, Bílina ul. 5. května – rek. vodovodu, Duchcov Želénská ul. – rek. vodovodu, Teplice Dlouhá ul. – rek. kanalizace a vodovodu,
Okres Ústí n. Labem: Ústí n. Labem ul. Karafiátová a Zelené údolí – rek. vodovodu, Ústí n. Labem ul. Na Popluží – rek. vodovodu, Ústí n. Labem Kekulova ul. – rek. vodovodu, Trmice ul. V Jílovišti – rek. vodovodu a kanalizace, Ústí n. Labem ul. Hrbovická a Majakovského – rek. vodovodu I. etapa
2. část, Tisá – rek. vodovodu, Chabařovice ul. V Aleji – rek. kanalizace a vodovodu, Ústí n. Labem ul. Nedbalova, Kosmonautů a Kosmova – rek. kanalizace a vodovodu.

Autor: Komerční sdělení

11.4.2017 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

SERVIS

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Radost hokejistů Německa po výhře nad Švýcarskem
6

Hokejové čtvrtfinále je za dveřmi. Česko se utká s USA

Daneš Zátorský u soudu vinu odmítl. Na fotografii Daneš Zátorský
11

Strmý pád: z podnikatelského vrcholu až na lavici obžalovaných

Konec prezidentova boje s ČSSD? Zeman si do Lán zavolal Hamáčka a Zimolu

Prezident Miloš Zeman se příští úterý odpoledne v Lánech setká s novým předsedou ČSSD Janem Hamáčkem a prvním místopředsedou Jiřím Zimolou. Již ve středu odpoledne čeká Zemana schůzka s představiteli KSČM a SPD. Dá se předpokládat, že se zástupci všech tří stran bude prezident jednat zejména o sestavování vlády s hnutím ANO. Oznámil to dnes prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Nechci podporu od komunistů a SPD. Budu jednat s ČSSD, zdůraznil Babiš

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) dnes zopakoval, že při druhém pokusu o sestavení kabinetu nebude hledat podporu u KSČM a SPD. Upozornil také, že se s SPD rozchází v názoru na vypsání referenda o odchodu z Evropské unie, což SPD označuje za svou zásadní programovou prioritu. Babiš také uvedl, že chce jednat o podpoře vlády s ČSSD, neřekl ale, co by sociálním demokratům byl ochoten nabídnout.

AKTUALIZOVÁNO

Šéfka Státního zdravotního ústavu rezignovala, kvůli laciným pronájmům

Ředitelka Státního zdravotního ústavu Jitka Sosnovcová rezignovala na svou funkci. Reagovala tak na zjištění Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), který v pondělí zveřejnil výsledky kontroly. Ministerstvo zdravotnictví je označilo za alarmující.

Kajínkovy besedy rozpoutaly velké vášně, v Opavě je nechtěný

/ANKETA, FOTOGALERIE/ Opava následovala Bučovice. Loni na jaře omilostněný vězeň Jiří Kajínek měl na konci března besedovat v opavském kině Mír. Radnice však zasáhla a celou akci zrušila.  

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT