Deník
VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Obnova majetku je trvale v centru našeho zájmu

11.4.2017
SDÍLEJ:

Foto: SVS

logoSeveročeská vodárenská společnost a. s. (dále SVS) je na území Ústeckého a podstatné části Libereckého kraje, kde žije přes 1,1 milionu obyvatel, vlastníkem vodovodů, kanalizací a dalších zařízení vodohospodářské infrastruktury. Veškeré její akcie jsou v držení celkem 458 severočeských měst a obcí. Co do rozsahu sítí jde o největší vlastnickou vodárenskou společnost v České republice. Ke konci roku 2016 v regionu působnosti SVS byla délka vodovodní sítě na 8 958 km (bez přípojek), počet vodojemů 988 a úpraven vod 59. Kanalizační síť se prodloužila na 3 956 km (bez přípojek), počet čistíren odpadních vod je 189.

Rekordní podíl na obnovu majetku


Obnova majetku je pro nás trvale v centru zájmu. V roce 2017 budeme investovat do majetku 1,31 miliardy korun. Jde o vlastní prostředky SVS z ceny vody. Dělí se v poměru 86 % (1,123 miliardy korun) na obnovu vodohospodářského majetku a 14 % (187 milionů korun) na strategické investice, vyvolané legislativou. Podíl určený k obnově majetku je letos rekordní – např. před deseti lety, kdy jsme byli legislativou tlačeni do masivních strategických investic v oblasti čištění odpadních vod, jsme na obnovu majetku mohli dát pouze 53 %. Finanční zdroje z ceny vody, jež máme k dispozici, však nepokrývají skutečnou potřebu obnovy podle fyzického stavu infrastruktury. Celých 25 % ceny vody si nejdříve odčerpá stát, a to formou DPH a řadou dalších poplatků - za surovou povrchovou a podzemní vodu, za vypouštění vyčištěných vod z čistíren zpět do řek aj. Dalších 40 % jsou náklady na provoz včetně oprav prováděných provozovatelem vodovodů a kanalizací. Na SVS jako vlastníka zůstane 35% podíl, který plně využívá na reinvestice do obnovy a přiměřeného rozvoje majetku.

Efektivní využití finančních zdrojů z ceny vody


Je jasné, že inkasované prostředky z ceny vody musíme směrovat do obnovy majetku co nejefektivněji. Provádíme k tomu analýzu, hodnocení a bodování stavu majetku, aby prioritu měl majetek nejstarší a v nejhorším stavu. Vždy se snažíme naše stavby koordinovat s vlastníky ostatních sítí vedených v komunikacích a s vlastníkem komunikace. Velmi důležitým aspektem koordinace našich staveb je součinnost s našimi akcionáři, tj. s městy a obcemi, které v místě rekonstrukce našich sítí následně provádějí své investiční akce, ať už to jsou obnovy povrchů komunikací v celé šíři či náročnější revitalizace lokality. Důsledkem je nejen zkrácení doby, která obyvatelům přináší komplikace v dopravě, stavební hluk a prašnost, ale i finanční úspora v důsledku rozdělení nákladů mezi zúčastněné investory.


Investice do vodárenské infrastruktury v regionu SVS v roce 2017


Investice do majetku v rámci investičního plánu SVS pro rok 2017 jsou po okresech v rámci Ústeckého a Libereckého kraje stanoveny v uvedených objemech:


investice pro okres celkem (obnova a strategické)
Chomutov        20 staveb ......... 107 mil. Kč
Děčín                 19 staveb ......... 152 mil. Kč
Louny                29 staveb ........ 108 mil. Kč
Litoměřice         24 staveb ......... 86 mil. Kč
Most                  25 staveb ........128 mil. Kč
Teplice               29 staveb ........127 mil. Kč
Ústí n. Labem   21 staveb .........132 mil. Kč
Česká Lípa        18 staveb .........108 mil. Kč
Jablonec n. N.  14 staveb ......... 57 mil. Kč
Liberec              19 staveb ........ 114 mil. Kč


K finančním objemům uvedeným pro jednotlivé okresy je nutno připočíst další prostředky v celkové výši 95 mil. Kč, určené na více než 200 drobných stavebně-strojních rekonstrukcí mimo rámec jmenovitých staveb zařazených do investičního plánu (např. doplnění zabezpečovacích systémů objektů, rekonstrukce elektroinstalace, výměna dílčích částí technologií typu čerpadla aj.), a prostředky určené na inženýrsko-projektovou činnost související s přípravou a realizací všech staveb plánu 2017.


Některé stavby zahájené loni pokračují letos. Jde o tyto stavby, vč. termínu dokončení:
Okres Litoměřice: Roudnice n. L. Nerudova ul. – rek. kanalizace (V/2017), Ploskovice – intenzifikace ČOV (VIII/2017),
Okres Most: Most, nám. Svobody – rek. kanalizace a vodovodu (V/2017),
Okres Teplice: Modlany – nový vodojem Srbice a zásobní řad (VI/2017),
Okres Ústí n. Labem: Tisá – intenzifikace ČOV (IV/2017).

Nyní jsou v realizaci v okresech Ústeckého a Libereckého kraje tyto jmenovité stavby z investičního plánu 2017, s termínem dokončení:
Okres Děčín: Děčín ul. Čs. legií, rek. kanalizace a vodovodu (VI/2017), Varnsdorf Seifertova ul. – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2017), Děčín Riegrova ul. – rek. kanalizace a vodovodu (XI/2017),
Okres Chomutov: Údlice Jiráskova ul.- rek. kanalizace a vodovodu (VII/2017), Klášterec n. Ohří Lestkov – náhrada zdroje (VIII/2017), Chomutov Škroupova ul. za FÚ – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2017), Údlice – Přečaply – rek. přivaděče (IX/2017),
Okres Louny: Postoloprty Husova ulice a Mírové náměstí – rek. kanalizace (VI/2017), Libčeves ul. U Okálů – rek. kanalizace (VI/2017), Louny ul. SNP u otočky – rek. kanalizace a vodovodu (VIII/2017), Žatec ul. Nákladní a Karla IV. – rek. vodovodu a kanalizace (VI/2017), Podbořany Nákladní ul. – rek. kanalizace a vodovodu (VI/2017),
Okres Litoměřice: Litoměřice Sovova ul. – rek. kanalizace a vodovodu (V/2017), Chotěšov ul. Nádražní a Na Návsi – rek. vodovodu (VI/2017), Bohušovice n. Ohří ČOV – plocha pro separaci odpadů z čištění kanalizace (VI/2017), Úštěk Držovice – rek. vodovodu (VII/2017), Litoměřice Palachova ul. – rek. kanalizace (VIII/2017),
Okres Most: Obrnice Mírová ul. – rek. kanalizace a vodovodu (V/2017), Most ul. W. A. Mozarta – rek. kanalizace (VII/2017), Litvínov ul. Skalní a Janáčkova – rek. vodovodu a kanalizace (VII/2017), Litvínov ul. Na Kopci, Hamerská a Chemiků – rek. kanalizace (VII/2017), Litvínov Janov – rek. kanal. výtlaku z ČSOV (VIII/2017),
Okres Teplice: Duchcov Malinovského ul. – rek. kanalizace (V/2017), Duchcov ul. Husova a Masarykova a nám. Republiky – rek. vodovodu (V/2017), Teplice Tyršova ul. – rek. kanalizace a vodovodu (V/2017), Krupka-Vrchoslav – odstranění kanal. výústi (VI/2017), Dubí ul. Dubská, Lesní, K. H. Máchy a Nerudův sad – rek. vodovodu (VII/2017), Teplice ul. Josefa Suka a Křičkova – rek. kanalizace a vodovodu (VII/2017), Teplice ul. Emilie Dvořákové a Trnovanská – rek. vodovodu (VII/2017), Osek – rek. vodojemu Výsluní (IX/2017), Teplice Zámecké náměstí a ul. U Zámku – rek. kanalizace (IX/2017),
Okres Ústí n. Labem: Ústí n. L. Neštěmice - doplnění instrumentace ČOV (VII/2017), Ústí n. Labem ul. Na Kohoutě – rek. vodovodu (VIII/2017), Ústí n. Labem ul. Dětská, Myslivečkova a Na Stráni – rek. vodovodu (VIII/2017), Petrovice – rek. vodovodu (X/2017), Ústí n. Labem Keplerova ul. – rek. vodovodu (XII/2017).


Kromě výše uvedeného uvádíme výčet staveb, zatím bez uvedení termínu realizace, kdy jsou již uzavřeny smlouvy o dílo, připravuje se předání staveniště a upřesňuje harmonogram prací:
Okres Děčín: Varnsdorf ul. Krymská a Bratislavská – rek. kanalizace a vodovodu, Varnsdorf Moravská ul. – rek. vodovodu, Varnsdorf Kovářská ul. – rek. kanalizace, Šluknov Přemyslova ul. – rek. kanalizace a vodovodu,
Okres Chomutov: Výsluní č. p. 80-180 – rek. vodovodu, Jirkov ul. B. Němcové – rek. vodovodu, Chomutov ul. V Alejích – rek. kanalizace a vodovodu, Chomutov ul. Kochova, Haškova, Bělohorská – rek. kanalizace a vodovodu, Chomutov ul. Meisnerova a Vršovců – rek. kanalizace a vodovodu, Blatno Květnov – rek. svodného řadu, Jirkov Červený Hrádek – rek. vodovodu, Chomutov Bezručova ul. – rek. kanalizace a vodovodu,
Okres Louny: Žatec Bezděkov ul. Ke Hřišti – rek. vodovodu, Žatec Velichov – rek. vodovodu, Žatec ul. Studentská a Volyňských Čechů – rek. kanalizace a vodovodu, Tuchořice – přepojení vodovodu na ÚV Holedeč, Cítoliby ul. B. Němcové – rek. kanalizace a vodovodu, Žatec – rek. vodojemu STP východní část, Žatec Nezvalova ul. – rek. vodovodu, Lubenec – rek. vodojemu Záhoří, Raná u kostela – rek. vodovodu,
Okres Litoměřice: Ploskovice – intenzifikace ČOV, Lovečkovice Mukařov – rek. vodovodu, Litoměřice ul. Dalimilova a Kozinova – rek.kanalizace a vodovodu, Žalhostice – rek. vodovodu,
Okres Most: Želenice ul. K Liběšicím – rek. vodovodu, Most Kopisty – rek. vodovodu, Litvínov Tylova ul. – rek. vodovodu a kanalizace, Nová Ves v Horách Mikulovice – rek. vodovodu, Litvínov ul. Ke Střelnici a Gorkého – rek. kanalizace a vodovodu, Braňany ul. Bílinská a P. Bezruče – rek. vodovodu,
Okres Teplice: Teplice Opavská ul. – rek. vodovodu, Zabrušany Želénky ul. U Hřbitova – rek. vodovodu, Osek Rooseveltova ul. – rek. vodovodu, Krupka ul. K Plovárně – rek. kanalizace a vodovodu, Teplice ul. Nákladní u Sparu – rek. vodovodu a zruš. kanalizace, Bílina ul. 5. května – rek. vodovodu, Duchcov Želénská ul. – rek. vodovodu, Teplice Dlouhá ul. – rek. kanalizace a vodovodu,
Okres Ústí n. Labem: Ústí n. Labem ul. Karafiátová a Zelené údolí – rek. vodovodu, Ústí n. Labem ul. Na Popluží – rek. vodovodu, Ústí n. Labem Kekulova ul. – rek. vodovodu, Trmice ul. V Jílovišti – rek. vodovodu a kanalizace, Ústí n. Labem ul. Hrbovická a Majakovského – rek. vodovodu I. etapa
2. část, Tisá – rek. vodovodu, Chabařovice ul. V Aleji – rek. kanalizace a vodovodu, Ústí n. Labem ul. Nedbalova, Kosmonautů a Kosmova – rek. kanalizace a vodovodu.

Autor: Komerční sdělení

11.4.2017 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

SERVIS


DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Real Madrid – Viktoria Plzeň. Patrik Hrošovský přesnou trefou k tyči snížil na konečných 1:2.
8

Bod byl blízko. Viktoria trápila slavný Real Madrid

Ilustrační foto
AKTUALIZUJEME

Zásah na Trutnovsku: Od KRNAPu chtěla policie dokumenty

V rakouských Alpách se ztratili dva Češi. Horolezce hledá vrtulník

V Rakousku se v oblasti okolo hory Hochalmspitze ve Vysokých Taurách (Hohe Tauern) ztratili dva Češi. Po dvojici horolezců pátrá na pět desítek rakouských záchranářů. Do akce nasadili vrtulník.

V Antarktidě se odtrhla hranatá kra. Unikátní kus ledu je velmi křehký

NASA zveřejnila unikátní snímky obdélníkové kry, která se odtrhla od ledovce ve Weddellově moři. Neobvyklý kus ledu má ostré hrany i rohy, ledový oceán je dosud nezaoblil. Naprosto hladký je i jeho povrch. Kra vznikla odlomením od ledovcového šelfu Larsen C v Antarktidě.

AKTUALIZOVÁNO

Padlý voják byl kynolog z Hrádku nad Nisou. Na náměstí již vzniklo pietní místo

/FOTOGALERIE/ Psy cvičil, účastnil se s nimi kynologických soutěží, které i organizoval. Na konci srpna se vydal na vojenskou misi do Afghánistánu. Zpátky domů do Hrádku nad Nisou se už ale rotný Tomáš Procházka, 42letý voják z chotyňského Centra vojenské kynologie, nevrátí. V pondělí zahynul při dalším útoku na české vojáky.

Babiš: Odmítám stažení českých vojáků z Afghánistánu

Premiér Andrej Babiš (ANO) nesouhlasí s tím, aby česká armáda stáhla své vojáky z mise v Afghánistánu. Teror by se podle něj následně přenesl do Evropy. Babiš to uvedl na twitteru. Reagoval tak na dnešní vyjádření některých politiků. Stažení odmítl i ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Čeští vojáci od začátku srpna v Afghánistánu čelili třem vážným útokům, zemřeli čtyři z nich a sedm bylo zraněno.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

https info

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT