S velice zajímavým projektem přichází již potřetí v řadě obchodní centrum Nisa Liberec. Rozhodlo se poskytnout část svých finančních prostředků a rozdělit je mezi iniciativní obyvatele kraje. Celková suma 100 000 Kč bude rozdělena mezi vybrané organizace, spolky či jedince, kteří přijdou se zajímavým nápadem.

Jedná se o unikátní projekt, jehož účelem je podpořit kulturní, sociální, vzdělávací, charitativní či sportovní dění v Libereckém kraji a jeho blízkém okolí. „Konkrétní téma projektu necháváme na iniciativě a originalitě samotných žadatelů. Amatérské divadelní spolky, sportovní kluby, zájmové organizace, turistické oddíly, ale i jedinci s originální myšlenkou nebo programem, všichni mají možnost získat celou sumu či její část pro svůj projekt." uvedla za OC Nisa marketingová koordinátorka Petra Novotná.

Kdo se může přihlásit?
   •   České nevládní neziskové organizace, občanská a zájmová sdružení, spolky, sportovní oddíly,
   •   příspěvkové organizace,
   •   obce a sdružení obcí,
   •   jednotlivci.

Kdy se přihlásit?
   •   Uzávěrka žádostí je 28. 4. 2017,
   •   příjemce či příjemci grantu budou známi do 16. června 2016.

Matěj byl jedním z prvních, který si díky OC Nisa splnil sen

Podpory se ze strany OC Nisa dočkal například sluchově postižený lyžař Matěj Ponocný z Rokytnice nad Jizerou. Díky příspěvku od OC Nisa Matěj v roce 2015 zazářil na Mistrovství ČR neslyšících a ve své kategorii vybojoval pět zlatých medailí. V roce 2016 pak například spolek Svítání pořídil jezdecké potřeby na volnočasové aktivity dětí se zdravotním znevýhodněním nebo Centrum Lira vylepšilo technické zázemí pro práci s dětmi s poruchou autistického spektra.

Spolek SK Svijany pořídil nový kolotoč v rámci renovace dětského hřiště

Spolek SK Svijany pořídil nový kolotoč v rámci renovace dětského hřiště

Příspěvek získal i spolek SK Svijany, který tak mohl pořídit nové herní prvky na dětské hřiště nebo oddíl libereckých skautů, který vybudoval polní kamna na vaření spojená s ohřevem vody ke sprchování. Obci Všelibice zase příspěvek pomohl k rekonstrukci společenské místnosti pro setkávání místních imobilních občanů a seniorů. A v neposlední řadě liberecký EKOpark mohl zakoupit elektrotechnické vybavení pro pořádání přednášek, workshopů, divadelních představení, koncertů nebo letních promítání na scénu OPEN STAGE.

Centrum Lira zakoupilo techniku, kterou využije pro specifické ambulantní programy pro děti s poruchou autistického spektra a jejich rodiče

Centrum Lira zakoupilo techniku, kterou využije pro specifické ambulantní programy pro děti s poruchou autistického spektra a jejich rodiče

Kompletní informace o grantovém programu včetně všech potřebných dokumentů pro podání žádostí naleznete na webových stránkách www.nisaliberec.cz.