Na realizaci projektů, které lidé sami ke zlepšení života v našem městském obvodu vymyslí, vyčlenila radnice opět 7 milionů korun. V říjnu pak budou mít občané Jihu 14 dní na to, aby dali hlas těm projektům, které se jim líbí nejvíce – ty nejúspěšnější pak radnice uvede co nejrychleji do života.

Jih patřil mezi průkopníky

Ostrava-Jih byla souběžně s Prahou prvním místem, kde dostali lidé možnost navrhovat projekty v rámci participativního rozpočtu.

„Hned v prvním ročníku jsme měli o několik desítek projektů více než Praha, to nás opravdu zaskočilo a příjemně překvapilo,“ říká místostarostka Hana Tichánková. „Jsem šťastná, že si tolik lidí na Jihu řeklo, že má smysl věci okolo sebe měnit k lepšímu a že to je v rukou každého z nás. Participativní rozpočet patří k hlavním důvodům, proč jsem aktivně vstoupila do politiky, je to moje dítě. Když jsme sestavovali kandidátku pro komunální voleby, slíbili mi kolegové, že jakmile uspějeme, pak participativní rozpočet prosadíme,“ vzpomíná místostarostka, která stála u zrodu projektu participativního rozpočtu v rámci České republiky a podílela se na tvorbě zásad fungování.

Obvod Ostrava-Jih coby průkopník v mnohém pomáhá i ostatním obvodům, které také chtějí participativní rozpočet zavést. Hana Tichánková byla také jednou z přednášejících na březnové mezinárodní konferenci Propojené město, věnované nejnovějším trendům na poli participace. Zúčastnilo se jí více než 200 zástupců ze 40 českých měst a městských částí, developerů, zástupců businessu i neziskových organizací.

Tichánková: Museli jsme se mnohé učit

„I my se museli při zavádění participativního rozpočtu mnohé učit. Začínali jsme s rozčleněním obvodu na čtyři části. Vzhledem k charakteru některých projektů nyní máme jeden celek s tím, že vždy budeme realizovat první projekt v každé ze čtyř městských částí. Další projekty se budou realizovat dle získaného počtu hlasů, bez ohledu na umístění, a to do vyčerpání částky 7 milionů korun,“ popisuje Tichánková.

Letošní novinkou je také zapojení žáků základních škol. Ti si ještě na konci tohoto pololetí budou moci vyzkoušet participativní rozpočtování přímo v prostředí své školy. Finanční prostředky pro realizaci participativního rozpočtu ve školách uvolní radnice.

V minulém ročníku obyvatelé Jihu rozhodli o 20 vítězných projektech. Do hlasování se zapojilo 3964 obyvatel a díky nim bude upraven veřejný prostor, vybudovány hrací zóny a sportoviště, proběhnou sociální projekty, opraví se památkový objekt a zvýší se bezpečnost na silnici.

Ne všechny projekty se líbí všem – radnici oslovili lidé s peticí, kteří usilují o zrušení jednoho z projektů. „Vysvětlila jsem jim, že jde o občanský projekt zcela v souladu s pravidly participativního rozpočtu, takže jej nemůžeme vyřadit. Ale mohou jít a čtyřmi kladnými hlasy podpořit jiné projekty a dvěma zápornými hlasovat proti tomu, co se jim nelíbí,“ doplňuje Hana Tichánková.