Deník
VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Program RE:START v Karlovarském kraji

Názvem RE:START je označováno naplňování Strategie hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje, jejíž hlavní cíl je dát lidem, společnostem a obcím perspektivu pro život v těchto strukturálně postižených regionech. Realizace byla zahájena v loňském roce a do území již proudí první peníze.

2.7.2018
SDÍLEJ:

Foto: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Nicméně stále je na čem pracovat. Tudíž i v rámci programu RE:START bude zintenzivněna spolupráce Úřadu zmocněnce vlády se zástupci a subjekty z Karlovarského kraje, aby bylo zvýšeno čerpání finančních prostředků v tomto regionu.

Co se již podařilo?

RE:START byl schválen před necelým rokem. I za tak krátkou dobu se již podařilo připravit a vyhlásit dotační programy za cca 11 miliard korun a další budou následovat.  Příkladem je program na revitalizaci starých průmyslových areálů. O dotaci z něj projevily zájem dvě města a obec a jde o projekty v celkové hodnotě 70 milionů Kč. V Karlovarském kraji jde například o regeneraci bývalého depa v Sokolově, o finanční prostředky chce požádat také obec Kolová a město Horní Slavkov.

Dalším příkladem je pak program na podporu aplikovaného výzkumu, dotační výzvy na rozvoj vysokých škol či dotace na demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách, kde již podporu získaly města Habartov, Chodov, Rotava a obec Krásná v celkové hodnotě 12,7 milionů Kč. Další prostředky v objemu přes 5 miliard korun již v dotčených krajích proudí do obnovy dopravní infrastruktury. Ke zkvalitnění životního prostředí v Karlovarském kraji přispěje také program Revitalizace Krušných hor.

Neméně důležitým úspěchem programu RE:START je navýšení prostředků pro řešení ekologických škod po těžbě uhlí vzniklých před privatizací těžebních společností o 3 miliardy korun, z nichž budou postupně realizovány revitalizace vodních toků, sanace výsypek, příprava území pro rozvoj podnikání, bydlení a rekreace. Právě na takovémto zrevitalizovaném území díky těmto prostředkům vznikne průmyslová zóna, kde již oznámila svou investici automobilka BMW na výstavbu testovacího polygonu. Z tohoto programu získá Karlovarských kraj díky RE:STARTu až  1,4 miliardy korun, které využijí jak obce, tak i těžební společnost Sokolovská uhelná, a.s.

Budovy bývalého depa v Sokolově jsou nyní v hrozném stavu. Pomoct jim má Program na regeneraci starých průmyslových areálů, který vznikl díky programu RE:START“.

Budovy bývalého depa v Sokolově jsou nyní v hrozném stavu. Pomoct jim má Program na regeneraci starých průmyslových areálů, který vznikl díky programu RE:START“.

7 oblastí, které program RE:START řeší:

· Podnikání a inovace

· Přímé zahraniční investice

· Výzkum a vývoj

· Lidské zdroje

· Sociální stabilizace

· Infrastruktura

· Životní prostředí

Kde jsou problémy?

Ne vždy se daří úplně vše a tak je to i v programu RE:START. Zatím se nepodařilo zrealizovat komplex opatření směřující k opravám silnic II. a III. třídy, neboť se v rámci Státního fondu dopravní infrastruktury nepodařilo vyčlenit prostředky na rok 2018. V současné době je toto opatření zařazeno do aktualizace akčního plánu, kterou by vláda měla projednat tento týden. Dalším problémovým opatřením je vyhlášení specifických výzev na podporu modernizací technologií ve firmách. Nepodařilo se zatím získat dostatečné prostředky pro vyhlášení těchto výzev, proto Úřad zmocněnce vlády jedná s Ministerstvem průmyslu a obchodu o přesunu nevyčerpaných prostředků z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Žadatelé z Karlovarského kraje RE:START využívají bohužel méně, než kolik jim jednotlivé dotační tituly umožňují. Celý proces je na začátku, není ale na co čekat, Úřad zmocněnce vlády tedy spolu s vedením kraje usiluje o zlepšení a je snaha poskytovat žadatelům maximum konzultací a odstraňovat případné překážky.  O zlepšení a posílení programu RE:START jednalo také poslední Zastupitelstvo Karlovarského kraje.

Priority Karlovarského kraje

V rámci prvního akčního plánu programu RE:START, který byl schválen v loňském červenci, bylo uplatněno 65 opatření. Karlovarský kraj si z nich vybral 10 top priorit, na které se primárně zaměřil. Jedná se například o podporu začínajících podnikatelů či potenciálních podnikatelských záměrů, vzdělávání a výzkum v oblasti balneologie, revitalizaci Krušných hor, rozvoj zdravotnické infrastruktury, prodloužení a rozšíření vzletové a přistávací dráhy mezinárodního veřejného civilního letiště Karlovy Vary a další.

Partner pro Evropskou komisi

Česká republika, tedy konkrétně Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj společně pod hlavičkou RE:STARTu, se stala pilotní zemí v rámci Platformy pro uhelné regiony procházející transformací, která vznikla při Evropské komisi a sdružuje 41 zemí s obdobnými problémy. Zástupci Evropské komise označili program RE:START za vzor pro restrukturalizaci uhelných regionů v celé Evropě.

Má to smysl

První akční plán je v současné době intenzivně naplňován, druhý akční plán je těsně před schválením vládou. Je to stále ale jen začátek dlouhého procesu, který je pro strukturálně postižené regiony, tedy i Karlovarský kraj, vyjednáván. Jedná se o první takto rozsáhlý projekt vlády a regionů na území České republiky. O tom, že takový postup může být úspěšný, svědčí příklady ze Severního Porýní – Vestfálska, Rakouska, Skotska a dalších zemí…

Konkrétní cíle programu RE:START

-  rostoucí podniky schopné se vyrovnávat se změnami na globálních trzích,

-  více přímých zahraničních investic s vyšší přidanou hodnotou,

-  výzkum a vývoj s většími přínosy pro hospodářství,

-  kompetentní lidé, kteří budou schopni obstát s výzvami, které před průmyslem, službami

   a veřejnou správu stojí v kontextu světa společnosti/průmyslu 4.0,

-  odstranění bariér rozvoje souvisejících se sociální nestabilitou,

-  kvalitnější životní prostředí - revitalizovaná a regenerovaná území pro lepší podnikání a zdravější život obyvatel,

-  kvalitnější infrastruktura pro podnikání, lákání investic a řešení sociálního vyloučení,

   lepší kvalita služeb veřejné správy pro podnikatele a občany.

Říkají o RE:STARTu…

Gabriela Nekolová, DiS., zástupkyně zmocněnce vlády pro Ústecký a Karlovarský kraj:

„Program RE:START nevzniká od stolu nebo v pražských kancelářích, ale přímo v terénu v regionech. Úřad zmocněnce vlády denně komunikuje s regionálními partnery jejich potřeby, které pak společně s rezorty zpracováváme. Při tvorbě nového akčního plánu, který v příštích dnech projedná vláda jsme obdrželi 300 námětů. Nakonec náročným výběrem prošlo 27 opatření. Mezi ně patří například požadavek na modernizaci základních a středních škol, dotace na posílení nízkoemisní dopravy ve městech, investice do krajského zdravotnictví a zajištění zdravotnického personálu, dotace pro podnikatele na nemovitosti, nebo na revitalizace sídlišť. Celkově se dá říci, že druhý akční plán je více zaměřen na zvýšení kvality života v našich krajích.“

Ing. ​Josef Janů, radní Karlovarského kraje:

„Program RE:START obsahuje z našeho pohledu opravdu velké množství navržených opatření, a i když jsou schválena vládou, tak nemáme jistotu, že na ně stát má potřebné finance. Nyní dochází k aktualizaci akčního plánu v rámci RE:STARTu a my požadujeme, aby při schvalování jednotlivých opatření bylo zároveň garantováno jak vyhlášení příslušného dotačního programu, tak potřebná finanční podpora. V prvním akčním plánu bylo navrženo celkem 65 opatření, z toho je pro Karlovarský kraj 10 prioritních, při současné aktualizaci bude doplněno dalších 27 opatření, Karlovarský kraj má 5 prioritních. Samozřejmě potřebujeme, aby se náš kraj restartoval, a věřím, že podmínky budou takové, aby se původně dobrou myšlenku programu RE:START pro strukturálně postižené regiony podařilo naplňovat.

Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj:

„Tři kraje naší republiky, které jsou postiženy těžbou uhlí a které procházejí strukturálními změnami, tedy kraj Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský, se dočkají podpory v mnoha oblastech. Jsme si vědomi, že je zde pomoc opravdu nutná. Na akčních plánech jsme začali pracovat v roce 2017 a už nyní chystáme další. S jednotlivými kraji proto konzultujeme konkrétní potřeby, aby na ně byla opatření přímo zacílena a aby se situace v regionech začala měnit k lepšímu. Nechceme pouze zalepovat některé díry, chceme docílit komplexního systému změn. Ministerstvo pro místní rozvoj bude i nadále krajům pomáhat například s odstraňováním zchátralých budov a dále připravujeme také opatření k místnímu cestovnímu ruchu.“ 

Bc. Jan Picka, starosta města Sokolov:

„Naše podpora programu RE:START je naprosto jednoznačná. Karlovarský kraj patří mezi kraje, které jsou nejvíce strukturálně postižené a já ze znalosti věci si dovolím tvrdit, že právě Sokolov a Sokolovsko je tímto problémem nejvíce zatíženo. Každá koruna, která přijde ze státního rozpočtu na pomoc právě takto postiženým krajům musí být a je v Sokolově jedině vítána.“

 

 

Autor: Sdělení komerční

2.7.2018 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

SERVIS

Obchod - Pokladní v hypermarketu (Vyšehrad) 125 Kč Hledáme vhodné kandidáty na pozici pokladní do hypermarketu. Vhodné také pro studenty. Náplň práce: obsluha pokladního systému , komunikace se zákazníky , příjem plateb za zboží od zákazníků a vracení peněz, praxe a zkušenosti vítány, ale rádi zaučíme. Řemeslné práce - Pohodová práce ve výrobě, super prémie, bonusy 23 700 Kč Přímo do kmenového stavu zaměstnanců významné společnosti, která je světovým lídrem ve výrobě a distribuci minerálních solí pro farmaceutický a potravinářský průmysl, hledáme šikovné pracovníky do výroby, praxe ani kvalifikace není potřeba! Nabízíme motivující mzdové ohodnocení a nadstandardní příplatky a prémie, velké množství bonusů vč. příspěvku na dopravu a týdne dovolené navíc. Práce je svým charakterem vhodnější spíše pro muže (fyzická náročnost). Náplň práce: Obsluha výrobního zařízení. Základní obsluha PC. #tx7Eb Řemeslné práce - Zámečník 200 Kč Pro našeho klienta - společnost zabývající se výrobou produktů z tenkých plechů a výrobou jednoúčelových strojů, poptáváme zámečníka na hlavní pracovní poměr, který má rád rozmanitou, nestereotypní práci a umí číst technické výkresy. Nabízíme možnost pracovat v zakázkové výrobě pro firmy z různých odvětví, převážně ze zahraničí. Na tuto pozici přijímáme v lokalitách: Divec, Letohrad, Hradec Králové, Hlízov (u Kutné Hory) Jednosměrný provoz, hodnocení na základě dosaženého měřitelného výsledku + bonusy (95 až 218 Kč/hod. + bonusy) Gastronomie - Servírky,číšníky 18 000 Kč Do moderní restaurace Dynamo v centru Prahy hledáme servírky, číšníky. Plat 18.000 Kč čistého, krátký/dlouhý týden. Pštrossova 29, Praha 1.

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Záchranná loď Aquarius 2
7 10

Migranti se zatím do Marseille nepodívají. Loď Aquarius nesmí do přístavu

Plot  v Matiční ulici.
12

Rozruch kvůli Matiční začal před dvaceti lety. Plot stál jen pár týdnů

Praděd pod sněhem. Vrchol Jeseníků zbělal jak uprostřed zimy

/FOTOGALERIE/ Na Pradědu panuje pravá zima. Do úterního rána tam nasněžilo do 10 centimetrů sněhu.

Čeští uživatelé mobilního bankovnictví jsou v ohrožení. ESET varuje před virem

Bezpečnostní analytici společnosti ESET upozorňují na rizikovou aplikaci Qrecorder, která slouží k nahrávání hovorů a je k dispozici pro mobilní zařízení s Androidem. Aplikace obsahuje vir, který umožňuje útočníkům vzdálený přístup do bankovního účtu napadeného uživatele. Jen v České republice mohou být ohroženy desítky tisíc uživatelů.

Migrace po brexitu? Evropané nebudou mít výjimky, rozhodla vláda Mayové

Občané Evropské unie budou po úplném dokončení brexitu na konci roku 2020 čelit ve Velké Británii stejným imigračním pravidlům, jako lidé z ostatních zemí světa. Britská vláda premiérky Theresy Mayové podle BBC jednohlasně rozhodla, že bude posuzovat migranty na základě jejich dovedností, nikoli národnosti.

Pospíšilův plán pro Prahu: investovat 60 miliard a mít centrální stavební úřad

Symbolicky na střeše holešovické kacenlářské budovy Visionary se stali lídři pěti stran s názvem Spojené síly pro Prahu vizionáři. V úterý veřejnosti představili šestibodový dokument, který se zavazují kandidáti do pražského zastupitelstva v čele s Jiřím Pospíšilem (TOP 09) a Hanou Marvanovou (STAN) naplnit během prvních sta dní na magistrátu. Krizové řešení se nazývá podle kandidáta na primátora - tedy Pospíšilův plán.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

https info

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT