Pohořelice se chystají na svoji největší kulturní událost roku, na tradiční Slavnosti města Pohořelice a okolí. O tom, jaké budou a jaké novinky vedení pohořelické radnice ve městě chystá, jsme si povídali se starostou města Josefem Svobodou.

Co by si podle vás návštěvníci letošních slavností neměli nechat ujít a na co z programu se těšíte vy, coby starosta?

Snažíme se mít každoročně v programu nějakou „třešinku na dortu“, letos jí bude sobotní vystoupení populární zpěvačky Ewy Farné. V sobotu se na pódiu slavností objeví i kapela Queenie, kterou si zdejší publikum velmi oblíbilo při jednom z předchozích ročníků, proto jsme je pozvali i letos. Nedělní odpoledne zpestří svým vystoupením známí zpěváci Leona Machálková a Michal Prokop se skupinou Framus Five.

Osobně všechno z programu absolvovat jistě nestihnu, neboť mám milou povinnost přivítat za město některé návštěvy zástupců z pozvaných měst a obcí. Rád bych ale zašel na vystoupení Michala Prokopa a především pak na některá amatérská vystoupení naší pohořelické mládeže a dětí. Když vidím, že se lidem na slavnostech líbí a jsou spokojení, to mě nabíjí energií pro další činnost.

Čím kromě chystání oslav žijí Pohořelice?

Více než před měsícem jsme veřejnosti otevřeli po rekonstrukci zdravotní středisko. Do tamních zrenovovaných ordinací se již nastěhovali lékaři. Opravy trvaly přes rok a město vyšla tato investice na více než dvacet milionů korun. Radost z upravených prostor nám ale kazí fakt, že máme nedostatek zubařů, neboť jeden se odstěhoval z města a paní doktorka odchází do důchodu. Momentálně jednáme se všemi subjekty, které připadají v úvahu, ale pozitivní výsledek zatím nemáme. Dokonce jsme uvolnili i finanční prostředky na vybavení dvou ordinací, uvidíme, zda se nám podaří zubaře zajistit.

Ve městě připravujete řadu rekonstrukcí, která je teď nejaktuálnější?

Od ledna opravujeme takzvaný Paarův zámeček, což je objekt v areálu prvního stupně základní školy, který už chátral, minimálně dvě desetiletí nebyl využíván.

V minulosti v něm fungovala školní družina a byly tam i dílny pro technickou výuku. Je to památkově chráněný objekt, který bychom rádi dali škole opět do užívání.

Po rekonstrukci bude sloužit pro výuku dělených odborných předmětů – například pro počítačovou a ekologickou výuku. Přibude tam krytý atriový prostor s posezením, jenž lze využívat pro menší vystoupení žáků. Náklady na rekonstrukci Paarova zámečku vyjdou město kolem 35 milionů korun, z této částky máme přislíbenou dotaci přibližně 32 milionů korun.

Jaký další objekt je v pořadí?

V květnu budeme otevírat obálky firem, které se přihlásí do soutěže na zhotovitele rekonstrukce bývalého hotelu Pfann v Pohořelicích.

Je to rozlehlá stavba na náměstí, která chátrá snad celé století, což vzhledu našeho náměstí rozhodně neprospívá. Do druhé světové války objekt vlastnila rodina Pfannova, která byla odsunuta a město objekt využívalo jako prodejnu elektro a galanterie. V budově byly i byty, byť neodpovídaly běžnému standardu. V přízemí domu se nacházela místnost Klubu seniorů a svoji klubovnu tam měli i skauti, obě organizace se zatím přesunuly do náhradních prostor. Počítáme, že celý objekt se bude opravovat až do poloviny roku 2020.

Po rekonstrukci bude sloužit jako komunitní dům. Své místo tam najde Středisko volného času s mateřským centrem Motýlci pro maminky s malými dětmi. Do kluboven se tam vrátí Klub seniorů i skauti. A prostory pro prezentaci své práce tam budou mít učni ze cvrčovického odborného učiliště. Mnohé práce jejich aranžérů, zahradníků, cukrářů a kuchařů si rozhodně zaslouží obdiv. Zázemí v obnovené budově budou mít též pracovníci břeclavské charity, kteří    zabezpečují pečovatelskou službu ve městě a v okolí.  Počítáme i s vyhrazením prostor pro služby psychologa a podobnou poradenskou činnost.

Kterými aktuálními záležitostmi se zabýváte ve vedení města, případně na zastupitelstvu?   Jaké zásadní otázky řešíte?

Snažíme se především řešit kapacitu základní školy, která přestává mít rezervu. Máme kapacitu 700 žáků a momentálně je ve škole kolem 665 žáků. Situace začíná být napjatá.

Nejen v Pohořelicích, ale i v okolních obcích je poměrně čilá výstavba, tudíž je znát příliv nových rodin a tím pádem i dalších dětí. Už přes rok připravujeme projektovou dokumentaci na přístavbu základní školy v areálu druhého stupně na ulici Dlouhé.

Plánujeme tam vybudovat novostavbu s desítkou nových tříd, což by napomohlo pokrýt potřeby i pro budoucí léta. Kapacita školy by se tak zvýšila o 260 žáků. Ve stejném areálu máme dosud využívaný starý objekt, který bude třeba jako nevyhovující zbourat. Tím se celková kapacita zase zhruba o 60 žáků sníží.    

Problémy jsou i s kapacitou mateřské školy. Asi před čtyřmi léty jsme provedli opravu a zkapacitnění jedné budovy, vznikly tam tři nové třídy. Bohužel jsme museli kvůli požadavkům hygieny jednu třídu zrušit, takže v současnosti máme kapacitu pro 182 dětí a prakticky žádná rezerva tam není.

Po letošních zápisech do školky víme, že pro dvě desítky dětí nemáme ve školce místo. Proto chceme situaci řešit výstavbou dvou objektů – jeden rychlejší metodou, kdy vystavíme dvě třídy takzvanou kontejnerovou metodou, pomalejší – klasickou zděnou metodou pak postavíme objekt pro tři třídy a zázemí pro personál.

Rozšíření kapacity stavbou kontejnerových učeben je ve fázi územního řízení. Řešíme námitky vlastníka sousední nemovitosti, čímž se proces výstavby poněkud oddaluje. Věříme, že se celá věc podaří vyjasnit a vyřešit.

Turistická sezona se rozjíždí. Chystá město nějakou novinku i pro turisty a návštěvníky města?

Nechali jsme zhotovit čtveřici map na plastové tabuli, které hodláme umístit poblíž brněnské cyklostezky. Mapy byly vytvořeny v rámci projektu Malované mapy, který umožní grafické zpracování mapy se zakreslenými kulturními památkami a pamětihodnostmi ve městě a okolí. Jistě to přispěje ke zlepšení informovanosti návštěvníků o tom, kam se mohou podívat na zajímavá místa v okolí i mimo cyklostezku.