Souběžně se stavebními pracemi probíhá také záchranný archeologický výzkum. Krátce po jeho zahájení archeologové potvrdili své předpoklady a odkryli základy významné Hradské brány, která zde stála už od 14. století.

Závod Zlín společnosti EUROVIA CS v regionu realizoval celou řadu projektů. Vybudoval téměř 3 km dlouhý průtah I/44 Vlachov – Rájec, který je jednou z hlavních dopravních tepen Olomouckého kraje. Významná byla také loňská oprava silnic v Litovli, Mohelnici a Lošticích v Olomouckém kraji, která přispěla k výraznému zkvalitnění silničního provozu v regionu

Více o projektech se dozvíte na adrese www.eurovia.cz. Další informace k projektu v Olomouci naleznete na adrese www.1majeolomouc.eu.